SEMPOZYUM DİLİ

Sempozyumda tebliğler Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak sunulabilir.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

©2013