DÜZENLEME KURULU

  • Muzaffer Külcü (Çorum Belediye Başkanı)
  • Prof. Dr. Reha Metin Alkan (Hitit Üniversitesi Rektörü)
  • Prof. Dr. Osman Eğri (Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
  • Prof. Dr. Mesut Okumuş (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı)
  • Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez (İstanbul Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Ferit Uslu (Hitit Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Mustafa Bıyık (Hitit Üniversitesi)

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

©2013