KONULAR

Sempozyumda yer alması planlanan muhtemel konu başlıkları aşağıdadır. Sempozyumun genel çerçevesine uygun olarak farklı konu başlıkları ve bildiriler de teklif edilebilir.

  • 1. İbn Haldun’un Yaşadığı Yüzyıl
  • 2. İbn Haldun’un Hayatı ve Yaşadığı Ortam
  • 3. İbn Haldun ve Felsefe
  • 4. İbn Haldun ve Sosyoloji
  • 5. İbn Haldun ve Tarih
  • 6. İbn Haldun’un İslam ve Batı Düşünce Tarihindeki Yeri
  • 7. İbn Haldun’un Dini Düşünce Üzerinde Etkileri
  • 8. İbn Haldun Hakkında Yapılan Çalışma ve Değerlendirmeler

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

©2013