THEMES

Sempozyumda yer alması planlanan muhtemel konu başlıkları aşağıdadır. Sempozyumun genel çerçevesine uygun olarak farklı konu başlıkları ve bildiriler de teklif edilebilir.

  • 1. The Century that Ibn Khaldun lived in
  • 2. The Life of Ibn Khaldun and His Environment
  • 3. Ibn Khaldun and Philosophy
  • 4. Ibn Khaldun and Sociology
  • 5. Ibn Khaldun and History
  • 6. The Place of Ibn Khaldun in both Islamic and Western Intellectual History
  • 7. The Impact of Ibn Khaldun on Religious Thought
  • 8. Studies and Evaluations on Ibn Khaldun

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

©2013