ÖNEMLİ TARİHLER

 Bildiri özetleri gönderimi  : 12 Temmuz 2013
 Bildiri özetleri kabul duyurusu  : 20 Temmuz 2013
 Bildiri tam metin gönderimi  : 15 Ekim 2013
 Sempozyum Tarihi  : 01-03 Kasım 2013
     

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

©2013